Žádost o odložení splátek

Formulář žádosti o odložení splátek na vytištění:
MS Word (DOC)
Acrobat Reader (PDF)Online formulář žádosti o odložení splátek:

Zákazník (spotřebitel)

Příjmení a Jméno:*
Adresa trvalého pobytu:*
Rodné číslo:*

Tímto žádám o odložení splatnosti splátek vyplývající ze smlouvy číslo:*

a to ve výši:

Jedné měsíční splátkyDvou měsíčních splátekTří měsíčních splátek

o odložení žádám z důvodu:

Ztráty zaměstnání (je potřeba doložit potvrzení z Úřadu práce)Dlouhodobé nemoci (je potřeba doložit potvrzení od lékaře)Jiný důvod

Pokud zvolíte jiný důvod, tak uveďte: