Žádost o odložení splátek

Formulář žádosti o odložení splátek na vytištění:
MS Word (DOC)
Acrobat Reader (PDF)Online formulář žádosti o odložení splátek:

  Zákazník (spotřebitel)

  Příjmení a Jméno:*
  Adresa trvalého pobytu:*
  Rodné číslo:*

  Tímto žádám o odložení splatnosti splátek vyplývající ze smlouvy číslo:*

  a to ve výši:

  Jedné měsíční splátkyDvou měsíčních splátekTří měsíčních splátek

  o odložení žádám z důvodu:

  Ztráty zaměstnání (je potřeba doložit potvrzení z Úřadu práce)Dlouhodobé nemoci (je potřeba doložit potvrzení od lékaře)Jiný důvod

  Pokud zvolíte jiný důvod, tak uveďte: